smart parenting

Το έργο Smart Parenting

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαδικτυακών κύκλων μαθημάτων για γονείς: Στρατηγικές για την ανατροφή παιδιών που έχουν βιώσει δυσμενείς εμπειρίες.

Περιεχόμενο

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλοί γονείς βίωσαν αυξημένες πιέσεις και μείωση των κοινωνικών παροχών, με επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Σε πρόσφατη έρευνα της ΕΕ, η πλειοψηφία των γονέων εξέφρασε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ανησυχίες για την οικονομική τους κατάσταση, η κοινωνική απομόνωση, η κριτική από τους άλλους, καθώς και τα αυξημένα περιστατικά θλίψης και μοναξιάς επηρέασαν τη γονική τους μέριμνα. Η πανδημία είχε αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών και επιδείνωσε την κοινωνική ανισότητα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το κλείσιμο των σχολείων και των παιδικών σταθμών και η διακοπή των εξωσχολικών δραστηριοτήτων αύξησε την πίεση των γονέων ως προς την εξισορρόπηση των ευθυνών, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης της αποκλειστικής εποπτείας και εκπαίδευσης των παιδιών τους, ενώ παράλληλα βίωναν αυξημένο οικονομικό και συναισθηματικό άγχος. Οι οικογένειες, γενικά, επηρεάζονται από τέτοιου είδους ανθρωπιστικές-οικονομικές κρίσεις.

Smart parenting

Πρόγραμμα: Έξυπνη Γονεικότητα

Το Smart Parenting είναι ένα έργο διάρκειας 28 μηνών που συγκεντρώνει διάφορους εταίρους της ΕΕ και αποσκοπεί στην εξασφάλιση ενός πιο ανθεκτικού και ελπιδοφόρου μέλλοντος για τα παιδιά με δυσμενείς παιδικές εμπειρίες, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό μοντέλο γονικής υποστήριξης που βασίζεται στις αρχές της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων και της θετικής γονεικότητας, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συμπτωμάτων του παιδιού που σχετίζονται με το τραύμα και δημιουργώντας ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που προάγει την ισότητα και την ισονομία.

Ομάδα Στόχου

Γονείς και φροντιστές
Επαγγελματίες

από διάφορους φορείς που εργάζονται με παιδιά και οικογένειες (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, δάσκαλοι, οικογενειακοί θεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι).

Κυβερνητικές υπηρεσίες

εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί και υγειονομικοί φορείς

ΓΙΑ ΝΑ ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

Στόχοι του Προγράμματος

Το έργο “Έξυπνη Γονεικότητα” (Smart Parenting) έχει ως στόχο την αύξηση των ικανοτήτων των γονέων, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό μοντέλο υποστήριξης υψηλής ποιότητας, το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων και της θετικής γονεικότητας, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συμπτωμάτων του παιδιού που σχετίζονται με το τραύμα, και δημιουργώντας ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που προάγει την ισότητα και την ισονομία. Το μοντέλο Smart Parenting θα αποτελέσει μια ευέλικτη μαθησιακή προσφορά προσαρμοσμένη στις μαθησιακές ανάγκες κάθε γονέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες όπου τα παιδία διατρέχουν υψηλό κίνδυνο κακοποίησης. Το έργο επίσης θα επικεντρωθεί σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή/και στους μετανάστες, καθώς και σε άτομα που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, σε άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή πηγή διακρίσεων λόγω φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Μείνετε ενήμεροι

Εγγραφείτε στα τακτικά ενημερωτικά μας δελτία και ακολουθήστε μας στο Facebook.

Smart Parenting

∆ραστηριότητες

01

Ερευνα δευτερογενων

στοιχείων προγραμμάτων για γονείς τα οποία έχουν αποδειχθεί οτι επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στη σχέση γονέα-παιδιού σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο

όλα αυτά τα έγγραφα είναι στην αγγλική γλώσσα

02

Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού προγράμματος

μαθημάτων με έμφαση στις δυσμενείς εμπειρίες παιδίου και στους τρόπους μείωσης της ‘προβληματικής’ συμπεριφοράς,

03

Ανάπτυξη διαδραστικής πλατφόρμας

τηλε-εκπαίδευσης/ τήλε-κατάρτισης που θα φιλοξενήσει το μαθησιακό πρόγραμμα καθώς και ποικιλο ενημερωτικό υλικό και σύνταξη συστάσεων πολιτικής για προγράμματα υποστήριξης γονέων

Εταίροι

Το Πρόγραμμα αποτελέιται από 6 εταίρους ̈

Η Mairie d’Oletta, που βρίσκεται στην Κορσική, επιβλέπει την ευημερία 1.388 κατοίκων, διαχειριζόμενη ποικίλα δημοτικά συμφέροντα, όπως η πολεοδομία, η εκπαίδευση και η κοινωνική βοήθεια. Ο δήμος δίνει προτεραιότητα στην εκπαίδευση, λειτουργώντας το δίγλωσσο δημόσιο δημοτικό σχολείο Oletta με 126 μαθητές, προωθώντας ένα περιβάλλον μάθησης χωρίς αποκλεισμούς και βελτιστοποιημένο. Μέσω της ενεργού εμπλοκής της κοινότητας και της συνεργασίας με το REAAP, το Mairie d’Oletta προσπαθεί να στηρίξει τους γονείς αναγνωρίζοντας και ενισχύοντας τις δεξιότητές τους σε ένα πλαίσιο που εκτιμά τον διάλογο, τις ανταλλαγές και την ενεργό συμμετοχή των οικογενειών.


www.oletta.fr

Η IFRTS, ως μέλος της UNAFORIS και συμμετέχοντας ενεργά στον εξελισσόμενο τομέα της κοινωνικής εργασίας, δίνει μεγάλη έμφαση στην κατανόηση και την αντιμετώπιση θεμάτων που επηρεάζουν την προστασία, τη συντήρηση και την εκπαίδευση των παιδιών. Ανταποκρινόμενο στο μεταβαλλόμενο τοπίο, το IFRTS προετοιμάζει τους μελλοντικούς κοινωνικούς λειτουργούς μέσω προσαρμοστικής κατάρτισης, προωθώντας ένα μοντέλο που εκτιμά την κοινωνική υποστήριξη, τη δέσμευση και την πρωτοβουλία. Συνεργαζόμενο με περιφερειακά κέντρα και ένα δίκτυο φορέων κοινωνικής εργασίας, το IFRTS λειτουργεί στη διασταύρωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, αντιμετωπίζοντας τις αλληλένδετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που έχουν ανάγκη. Ως φορέας προώθησης του έργου Smart Parenting, το IFRTS κινητοποιεί διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς για την παροχή έγκαιρης πρόληψης και προστασίας για τα παιδιά, υποστηρίζοντας τους γονείς στην εξασφάλιση ενός πιο ανθεκτικού μέλλοντος. Με εκτεταμένη εμπειρία στον συντονισμό ευρωπαϊκών οργανισμών και πλούσιο υπόβαθρο στην κατάρτιση και την έρευνα στην κοινωνική εργασία, το IFRTS αποτελεί βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση αποτελεσματικών κοινωνικών παρεμβάσεων.

www.ifrtscorse.eu

Το Ljudska univerza Lendava (Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Lendava) είναι ένα ινστιτούτο εκπαίδευσης ενηλίκων που ιδρύθηκε το 1959 από τον Δήμο Lendava. Κατά τη διάρκεια των ετών το AEC Lendava εξελίχθηκε από κλασικό σχολείο για ενήλικες σε ένα σύγχρονο κέντρο δια βίου μάθησης και έγινε ένα από τα κορυφαία ινστιτούτα εκπαίδευσης ενηλίκων στη Σλοβενία. Κατά τη διάρκεια κάθε έτους παρέχουμε διαφορετικά εθνικά και διεθνή προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν επικεντρώνονται άμεσα στην εκπαίδευση. Το LU Lendava λειτουργεί το Οικογενειακό Κέντρο όπου παρέχει διάφορα εργαστήρια για γονείς και παιδιά, τρέχει το πρόγραμμα Ενίσχυση των οικογενειών με το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Pomurje για οικογένειες που είναι δυσλειτουργικές, παρέχει υπηρεσίες λαϊκής και επαγγελματικής θεραπείας για παιδιά και εφήβους και παρέχει εμπιστευτικές συζητήσεις.


www.lulendava.si

Η GESEME είναι ένας ισπανικός οργανισμός που ειδικεύεται από το 1996 στην ιατρική, την υγεία, την ασφάλεια, την ψυχοθεραπεία, τον αθλητισμό, την κατάρτιση και τον υγιεινό τρόπο ζωής.
Διαθέτουμε μια έντονη κερδοφόρα δραστηριότητα και μια ομάδα 297 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (ιατροί, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγοι, θεραπευτές, ειδικοί επαγγελματικής υγείας, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί εμπειρογνώμονες κ.λπ.)

Η GESEME παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για:
– Υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ενεργό γήρανση, υγεία και ευεξία.
– Ψυχοθεραπεία
– Καλλιτεχνική θεραπεία
– Mindfulness
– Κοινωνιολογία
– Coaching για την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής
– Εκστρατείες για υγιεινές συνήθειες
– Επαγγελματική ασφάλεια
– Αθλητιατρική
– Φυσικοθεραπεία


www.geseme.fr

Το European Knowledge Spot είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δεσμεύεται να καταστήσει τις πληροφορίες και τη γνώση προσβάσιμες σε όλους και να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και την οικοδόμηση μιας εποχής ειρήνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Ο οργανισμός δίνει έμφαση τόσο στην υποστήριξη του τυπικού και μη τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και στη συμβολή στην ισότιμη πρόσβασή του σε όλους όσο και στο σχεδιασμό και την παροχή εξατομικευμένων ευκαιριών δια βίου μάθησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων, ιδίως για πληθυσμούς με μειονεκτικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο.

www.euknowledgespot.eu

Η Ένωση για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (APHVF/SPAVO) παρέχει υπηρεσίες και άμεση βοήθεια σε άτομα που βιώνουν ή ασκούν ενδοοικογενειακή βία με στόχο την πρόληψή της. Η APHVF αναπτύσσει δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με το κοινωνικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας για την ενημέρωση των πολιτών, αλλά και συμβουλεύει τις αρμόδιες αρχές, ιδίως όσον αφορά τις ελλείψεις της νομοθεσίας και των επίσημων διαδικασιών, και προτείνει κατάλληλες προτάσεις, με στόχο τη βελτίωση των σχετικών πολιτικών.
www.domviolence.org

Contact us

Scroll to Top